sobota, 4 kwietnia 2015

Alleluja! Jezus żyje!!!Drogi Czytelniku naszego bloga

W czasie Wigilii Paschalnej usłyszeliśmy słowa radosnego orędzia „EXULTET”. W nim są zawarte życzenia Jezusa dla Ciebie, ponieważ jesteś ukochanym Jego dzieckiem. Chcielibyśmy się dołączyć do tych życzeń i na ich podstawie przekazać Ci naszą pamięć i modlitwę:

Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie: weselcie się słudzy Boga, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo…
życzymy Ci RADOŚCI DOSKONAŁEJ!

Poczuj cała ziemio, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa…
życzymy Ci PRZEKONANIA SERCA, ŻE JEDYNIE W BOGU JESTEŚ WOLNY !

Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni…
 życzymy Ci STAWIANIA BOGA NA PIERWSZYM MIEJSCU TWOJEGO ŻYCIA!

O, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna…
życzymy Ci DOŚWIADCZENIA TEJ PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI, ABYŚ POTRAFIŁ SIĘ NIĄ DZIELIĆ Z INNYMI!

Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi…
życzymy Ci DARU PRZEBACZANIA I POKORNEGO UZNANIA, ŻE TEŻ POTRZEBUJESZ PRZEBACZENIA BOGA I LUDZI

O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi…
życzymy Ci ABYŚ ZAWSZE ŁĄCZYŁ SWOJE ŻYCIE Z ŻYCIEM BOGA!

Niech ta świeca paschalna płonie, gdy wzejdzie słońce nie znające zachodu:
Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem…
życzymy Ci POKOJU, KTÓREGO ŹRÓDŁEM JEST JEZUS… I ABY ON NAS ŁĄCZYŁ !!!

Wybacz nam to co słabe, błędne i niepoukładane
w nas samych i na naszym blogu!
Dziękuj razem z nami Jezusowi
za to co dobre i piękne
i proś dla nas wszystkich o to co święte!!!

pamiętamy o Tobie i modlimy się!

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz